woensdag 13 juli 2016

Cash settlement

Cash settlementWe spreken van cash settlement als de afrekening van een effectentransactie op kasbasis plaatsvindt.

We vinden dit bijvoorbeeld bij indexopties. Daar is namelijk geen andere mogelijkheid dan te werken met  Cash settlement omdat de onderliggende waarde niet geleverd dan wel opgevraagd kan worden.

Een index is uiteindelijk niet meer dan een getal en geen stoffelijk iets.
Gebruikte begrippen in cash settlement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

cash
  ... het engelse werkwoord to cash staat voor te gelde maken dus het verkopen van waardepapieren voorbeelden zijn het verkopen van...Lees meer
effectentransactie
  ... een effectentransactie is de opdracht tot het kopen of verkopen van effecten op de beurs die aan een bank commissionair...Lees meer
indexopties
  ... een apart soort opties vormen de zogenaamde indexopties deze indexopties hebben geen aandelen of andere tastbare zaken als onderliggende waarde maar...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
settlement
  ... onder settlement verstaan we de afwikkeling van een transactie waarbij geld en stukken tegen elkaar worden ingewisseld...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer