maandag 11 juli 2016

Transformatiefunctie

TransformatiefunctieDe transformatiefunctie is het handelen van een bank wat tot gevolg heeft dat

– er op korte termijn aangetrokken geldmiddelen worden aangewend voor middellange kredietverlening of dat lange middelen worden aangewend voor korte uitzettingen. Bij deze vorm spreken we van looptijdtransformatie.

– aan haar toevertrouwde geldmiddelen door haar voor eigen risico worden uitgeleend In dit geval is er sprake van risicotransformatie.

– in vele kleine bedragen aangetrokken middelen, in enkele grote bedragen worden uit gezet, wat schaaltransformatie of de collecterende functie wordt genoemd.

Synoniem transformatiefunctie

De transformatiefunctie wordt ook wel de collecterende functie genoemd (Eng: collection function)

Gebruikte begrippen in transformatiefunctie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer

Begrippen waar transformatiefunctie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

passief optimum
  ... onder passief geld of ook wel lang passief geld verstaan we het geld van personen verenigingen en stichtingen dat...Lees meer