maandag 11 juli 2016

Wet op het Consumptief Geldkrediet

Wet op het Consumptief GeldkredietDe Wet op het Consumptief Geldkrediet was een wet die bepalingen bevatte voor het beroepsmatig of bedrijfsmatig verlenen van consumptieve geldkredieten.

Het doel van de wet is te waken voor het verstrekken van te veel krediet.

De bepalingen richten zich ondermeer tot gemeentelijke voorschotbanken en particuliere voorschotbanken, welke laatste volgens de wet een vergunning van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (thans de Minister van Economische Zaken) dienen te bezitten.

Deze wet is later vervangen door de Wet op het Consumentenkrediet.
Gebruikte begrippen in wet op het consumptief geldkrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

consumptief geldkrediet
  ... in plaats van de formele naam consumptief geldkrediet spreken we meestal van zaken als een direct krediet of een...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer