zondag 3 juli 2016

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

Society for Worldwide Interbank Financial TelecommunicationDe Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Afgekort aangeduid als SWIFT) is een in 1973 te Brussel opgerichte coöperatieve vereniging van banken.

Doel van SWIFT was de bevordering van de automatisering van het internationale financiële berichtenverkeer, tussen de aangesloten banken onderling, waarbij beveiliging van groot belang is. Zo worden alle berichten via een zware versleuteling verzonden.
Gebruikte begrippen in society for worldwide interbank financial telecommunication


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer