zondag 3 juli 2016

Sociale verzekering

Sociale verzekeringDe zogenaamde Sociale verzekering is het onderdeel van de overheid dat zich bezighoudt met de administratie en uitvoering van de sociale verzekeringen, zoals de AOW. Sommige verzekeringen zo- als de Ziektewet en de WIA zijn ondergebracht bij het UWV.
Gebruikte begrippen in sociale verzekering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer
ziektewet
  ... de ziektewet afgekort tot zw is een werknemersverzekering die bepaalde groepen werknemers een uitkering tijdens ziekte verstrekt en die wordt...Lees meer

Begrippen waar sociale verzekering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


saldo lopende transacties met het buitenland
  ... het saldo lopende transacties met het buitenland is het geld dat een land per saldo...Lees meer
uitkeringensocialeverzekeringingeld
  ... de zogenaamde uitkeringen sociale verzekering in geld zijn de inkomensoverdrachten door de overheid aan huishoudens...Lees meer
uitkeringensocialeverzekeringinnatura
  ... onder uitkeringen sociale verzekering in natura verstaan we leveringen van goederen en diensten aan huishoudens in...Lees meer
volksverzekering
  ... een volksverzekering is een sociale verzekering die geldt voor alle ingezetenen voorbeelden zijn of waren het verandert nog wel eens...Lees meer
lokale overheid
  ... onder de lokale overheid verstaan we de onderdelen van de overheid die niet bij de centrale overheid en de...Lees meer
werknemersverzekering
  ... een werknemersverzekering is een sociale verzekering die alleen geldt voor mensen in loondienst zoals de ww zw wao zfw...Lees meer
werkgeverspremie
  ... de werkgeverspremie is de door de werkgever te betalen premie voor de sociale verzekering...Lees meer