zondag 3 juli 2016

sociale premies

sociale premiesDe sociale premies zijn de door de werkgevers (werkgeverspremies) of werknemers (werknemerspremies) betaalde bedragen aan de instellingen die de sociale verzekeringswetten uitvoeren.