donderdag 7 juli 2016

Persoonsgebonden aftrek

Persoonsgebonden aftrekDe persoonsgebonden aftrek van de inkomstenbelasting is een optelsom van verschillende soorten uitgaven.

De persoonsgebonden aftrek staat los van de inkomsten in de drie boxen.

Het is in een bepaalde volgorde aftrekbaar van de inkomens in box 1, 2 en 3.

Of u uitgaven kunt aftrekken, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Gebruikte begrippen in persoonsgebondenaftrek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


box
  ... de term box komt uit de point and figure charting hiermee wordt het verschil bedoeld tussen de vorige keer dat een...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer