dinsdag 19 juli 2016

kwantitatieve structurele werkloosheid

kwantitatieve structurele werkloosheidOnder de kwantitatieve structurele werkloosheid verstaan we het feit dat het maximaal beschikbaar aantal arbeidsplaatsen niet voldoende is voor de beschikbare beroepsbevolking.

De hoeveelheid kapitaalgoederen vormen een knelpunt. Een mogelijkheid om kwantitatieve structurele werkloosheid te bestrijden is het stimuleren van investeringen, opdat het aantal arbeidsplaatsen dan in principe toeneemt.
Gebruikte begrippen in kwantitatieve structurele werkloosheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beroepsbevolking
  ... Onder de beroepsbevolking verstaan we alle inwoners tussen 15 en 65 jaar die in staat en bereid zijn betaalde arbeid...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
werkloosheid
  ... we spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking...Lees meer