woensdag 13 juli 2016

Kondratieff

KondratieffNicolai Kondratieff is de uit Rusland afkomstige grondlegger van de lange golf theorie in de economie.

We hebben het bij een Kondratieff golf dan over golfbewegingen van enkele tientallen jaren.

De gemiddelde lengte van een golf berekende hij op 54 jaar maar zoals bij zoveel gemiddelden zijn er waarden bekend die daar flink van afwijken.

Maar waarden tussen de 50 en 60 komen veel voor.

Kondratieff leefde van 1892 tot 1938 toen hij slachtoffer werd van het schrikbewind van Stalin.
Gebruikte begrippen in Kondratieff


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
lange golf theorie
  ... de lange golftheorie houdt zich bezig met het bestuderen en verklaren van de golfbewegingen onder de economie...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer