maandag 11 juli 2016

internationale bank voor herstel en ontwikkeling

internationale bank voor herstel en ontwikkelingDe Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling wordt vaak de Wereldbank genoemd. In het Engels afgekort aangeduid met IBRD. Deze bank is door de Verenigde Naties onder de akkoorden van Bretton Woods opgericht. De bank is oorspronkelijk als financieringsinstituut voor het bijdragen aan het economisch herstel van de Europese landen na de Tweede Wereldoorlog

Nu ligt het zwaartepunt bij de multilaterale ontwikkelingshulp. De Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (IBRD) verstrekt langlopende leningen tot zo jaar aan lidstaten of onder overheidsgarantie aan gemeenschapsbedrijven en particuliere ondernemingen.

De Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling verstrekt langlopende leningen tot zo jaar aan lidstaten of onder overheidsgarantie aan gemeenschapsbedrijven en particuliere ondernemingen. Cofinanciering met regionale ontwikkelingsbanken als de Afrikaanse, de Aziatische en de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank of de Centraalamerikaanse Bank voor Economische Integratie en leningen aan lokale ontwikkelingsbanken komen veel voor.

De Internationale Bank voor Economische Samenwerking (IBEC) en de Internationale Investeringsbank (IBB) van de COMECON hebben géén binding met de Wereldbank.

Vertalingen internationale bank voor herstel en ontwikkeling

Engels:  World Bank

Gebruikte begrippen in internationale bank voor herstel en ontwikkeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
economische integratie
  ... onder economische integratie verstaan we de economische samenwerking tussen landen het doel van economische integratie kan zijn om tot...Lees meer
herstel
  ... met de term opleving bedoelen we hetzelfde als herstel dus opgaande koersen na een periode van forse daling...Lees meer
integratie
  ... bedrijfskolom we spreken van integratie als twee of meer geledingen in een bedrijfskolom samengaan waardoor er dus een tussenliggende markt verdwijnt...Lees meer
investeringsbank
  ... een investeringsbank is een speciale vorm van een bank die langlopende leningen aan de industrie en de overheid verstrekt...Lees meer
wereldbank
  ... de wereldbank ofwel de internationale bank voor herstel en ontwikkeling verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente...Lees meer