maandag 11 juli 2016

internalisering

internaliseringOnder internalisering verstaan we het doorberekenen van externe effecten in de uiteindelijke verkoopprijs van het product.

We maken er door internalisering als het ware een interne kostenpost van.

We zien dit vaak terug bij het doorberekenen van milieukosten, vervuilingskosten en dergelijke.
Gebruikte begrippen in internalisering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
externe effecten
  ... onder externe effecten verstaan we de kosten of nadelen of opbrengsten voordelen van productie en consumptie die niet in...Lees meer