donderdag 14 juli 2016

inschrijving in de grootboeken der nationale schuld

inschrijving in de grootboeken der nationale schuldOnder de zogenoemde grootboekinschrijving is het deel van de wat oudere Nederlandse staatsschuld ,waarbij geen obligaties zijn uitgegeven, maar door zogenaamde inschrijvingen in de grootboeken der nationale schuld.

Bij verkoop van een grootboekinschrijving wordt de levering geleverd door het overschrijven van de inschrijving op naam van de koper .

Een inschrijving in de grootboeken der nationale schuld gedraagt zich juridisch min of meer als een op naam gestelde obligatie.
Gebruikte begrippen in inschrijving in de grootboek en der nationale schuld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
nationale schuld
  ... de nationale schuld is in feite de staatsschuld de nationale schuld is de som van zaken als schatkistpromessen schatkistbiljetten...Lees meer