dinsdag 12 juli 2016

inkomensafhankelijke regelingen

inkomensafhankelijke regelingenOnder inkomensafhankelijke regelingen verstaan we vormen van door de overheid geregelde inkomensoverdracht, waarbij de omvang van die overdracht afhankelijk is van het inkomen. Bij een bepaald inkomen ontvang je gewoon niets meer. Voorbeelden zijn huursubsidie, tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering.

Ook wordt er soms bij een hoger inkomen een hogere eigen bijdrage gevraagd. Bijvoorbeeld kinderopvang.

Omdat inkomensoverdracht altijd een geliefd onderwerp is om politiek mee te bedrijven willen dit soort regelingen in de loop der tijden nog wel eens veranderen.
Gebruikte begrippen in inkomensafhankelijke regelingen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer
inkomensoverdracht
  ... naast de primaire inkomens hebben we de inkomensoverdracht we spreken van inkomensoverdracht bij het doen van uitbetalingen van door de...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer

Begrippen waar inkomensafhankelijke regelingen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


inkomensbeleid
  ... middels hun zogenaamde inkomensbeleid proberen overheden de verdeling van inkomen over de huishoudens in het land te veranderen...Lees meer