dinsdag 12 juli 2016

inflatietempo

inflatietempoHet Inflatietempo is de snelheid waarmee de inflatie zich voltrekt, af te lezen aan het verloop van indexcijfers.

Verschil in inflatietempo tussen verschillende landen leidt tot onevenwichtige betalingsbalansen en monetaire verstoringen.
Gebruikte begrippen in inflatietempo


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer

Begrippen waar inflatietempo in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


desinflatie
  ... onder desinflatie verstaan we een afname in het inflatietempo zonder dat de inflatie helemaal verdwijnt ofwel waarbij het prijspeil steeds...Lees meer