maandag 25 juli 2016

Herfinanciering

HerfinancieringOnder Herfinanciering verstaan we de opname van een krediet om met de op deze wijze aangetrokken geldmiddelen zelf weer een krediet te kunnen verlenen.