maandag 11 juli 2016

Halfjaarcijfers

HalfjaarcijfersDe halfjaarcijfers zijn de benaming voor de balans en de verlies- en winstrekening die na het afsluiten van de eerste helft van het boekjaar door een aan de beurs genoteerde vennootschap worden gepubliceerd.

In sommige landen, waaronder de USA, worden meestal kortere perioden, bijvoorbeeld kwartaalcijfers gehanteerd voor de verslaglegging.Overigens blijkt in de zomer van 2018 dat er grote vraagteken worden gezet bij met name de kwartaalcijfers.

Problemen met halfjaarcijfers en vooral kwartaalcijfers


Kwartaalcijfers jagen het management op om elk kwartaal met positieve resultaten naar buiten te komen, wat volgende vele grote beleggers zoals Warren Buffett leidt tot een onacceptabele korte termijn visie.
Basis voor deze bezwaren zijn te vinden in de Commonsense Corporate Governance Principles die door een aantal grote spelers op de beurzen zijn opgesteld en die stellen dat bedrijven en de markten waarin ze opereren teveel gericht zijn op de korte termijn.
Gebruikte begrippen in halfjaarcijfers


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
boekjaar
  ... het boekjaar is een vaste terugkerende periode aan het einde waarvan de boekhouding wordt afgesloten en de balans per die...Lees meer
kwartaalcijfers
  ... de zogenaamde kwartaalcijfers zijn een benaming voor de balans en de verlies en winstrekening die na het afsluiten van elk...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer

Begrippen waar halfjaarcijfers in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
interimdividend
  ... onder interim dividend verstaan we een vorm van dividend die meestal halfjaarlijks vaak bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers...Lees meer