vrijdag 15 juli 2016

Groepsindexcijfer

GroepsindexcijferEen zogenaamd groepsindexcijfer is een indexcijfer van ANP/CBS voor aandelen van een bepaalde sector van het beursverkeer, namelijk van de internationale concerns, de industrie, scheepvaart en luchtvaart, het bankwezen, het verzekeringswezen en de handel.
Gebruikte begrippen in groepsindexcijfer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bankwezen
  ... Het begrip bankwezen is een abstractie van de bankwereld het bankwezen is het geheel van banken en hun onderlinge infrastructuur...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
indexcijfer
  ... een indexcijfer is in feite niet meer dan een verhoudingsgetal het cijfer geeft de verhouding tussen een beginsituatie en een...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer