vrijdag 15 juli 2016

groeitheorie

groeitheorieDe zogenaamde groeitheorie geeft een beschrijving van de ontwikkeling van de aanbodzijde van een economie.

Deze theorie is afkomstig van Harrod en Domar en laat zien hoe sparen leidt tot een vergroting van de kapitaalgoederenvoorraad van die economie. En dat heeft weer een positief effect op de vergroting van het nationaal product. Waardoor er weer meer beschikbaar komt om te sparen, waarmee een kringloop of positieve spiraal ontstaat.

Een storende partij in deze economische kringloop is de overheid die er geld in de vorm van belastingen en heffingen aan onttrekt die niet of slechts heel indirect aan de productie ten goede komen.