vrijdag 15 juli 2016

groeitheorie

groeitheorieDe zogenaamde groeitheorie geeft een beschrijving van de ontwikkeling van de aanbodzijde van een economie.

Deze theorie is afkomstig van Harrod en Domar en laat zien hoe sparen leidt tot een vergroting van de kapitaalgoederenvoorraad van die economie. En dat heeft weer een positief effect op de vergroting van het nationaal product. Waardoor er weer meer beschikbaar komt om te sparen, waarmee een kringloop of positieve spiraal ontstaat.

Een storende partij in deze economische kringloop is de overheid die er geld in de vorm van belastingen en heffingen aan onttrekt die niet of slechts heel indirect aan de productie ten goede komen.
Gebruikte begrippen in groeitheorie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
economische kringloop
  ... onder de economische kringloop verstaan we een eventueel geschematiseerde voorstelling van de goederen en geldstromen die bestaan in een...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kapitaalgoederenvoorraad
  ... onder de kapitaalgoederenvoorraad verstaan we de totale waarde van de vaste...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
sparen
  ... sparen wordt ook wel oppotten genoemd sparen is het niet voor consumptie aanwenden van inkomen...Lees meer