donderdag 14 juli 2016

gouden munt standaard

gouden munt standaardDe gouden munt standaard is het meest volledige door goud gedekte geldstelsel.

De bankbiljetten zijn gedekt door goud en het publiek heeft het recht de bankbiljetten voor goud in te wisselen.

Het muntgeld heeft een volledige intrinsieke waarde.
Gebruikte begrippen in gouden munt standaard


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer