maandag 25 juli 2016

free rider vraagstuk

free rider vraagstukHet zogenaamde free rider vraagstuk is het probleem dat individuen niet bereid zijn op te draaien voor de kosten van een door hen gewenste voorziening of dienst, omdat zij hopen dat iemand anders dat wel zal doen.

Het free rider vraagstuk doet zich bijvoorbeeld voor als er sprake is van een collectief goed.

Individuen maken vrijwillig geen kosten voor de aanleg van zeewering, vanuit de gedachte dat anderen dat wel zullen doen.
Gebruikte begrippen in free rider vraagstuk


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
voorziening
  ... onder een voorziening verstaan we een vorm van vermogen dat met een duidelijk toekomstig doel wordt gereserveerd in officiële terminologie...Lees meer