maandag 25 juli 2016

Forfait

ForfaitEen forfait is een bedrag of een tarief dat door de belastingdienst vooraf is vastgesteld, bijvoorbeeld het huurwaardeforfait.

Een forfait is dus onafhankelijk van de werkelijke waarde of opbrengst.
Gebruikte begrippen in forfait


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


tarief
  ... het tarief is de prijs die een cliënt dient te betalen voor diensten die hem door een bank worden...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar forfait in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


eigenwoning forfait
  ... onder het eigen woning forfait verstaan we de fiscale bijtelling bij inkomen vanwege het bezit van een eigen woning het...Lees meer