zaterdag 16 juli 2016

financiële leasing

financiële leasingfinanciële leasing, of ook wel "full pay out leasing" is een manier van financieren waarbij een leasemaatschappij (de lessor) voor een lange periode iets aan een gebruiker (de lessee) ter beschikking stelt. Deze periode is hooguit gelijk aan de economische levensduur van het leaseobject. De gebruiker wordt geen juridisch eigenaar van het leaseobject, maar draagt wel het risico van waardevermindering, hij moet aan de leasemaatschappij de aankoopsom plus kosten en een deel van de winst betalen.

De overeenkomst van gebruik is nooit opzegbaar zodat de lessee het economisch risico (waardeveranderingsrisico) van het leaseobject draagt.

De lessee activeert het leaseobject op zijn balans. Ook de desbetreffende schuld wordt daarop opgenomen.

De lessee kan het leaseobject na afloop van de overeenkomst, teruggeven aan de lessor of hij heeft de keuze dit te kopen tegen een vooraf in de overeenkomst bepaald gering bedrag. Ook bestaat vaak de mogelijkheid de lease op nader overeen te komen voorwaarden te continueren.