maandag 11 juli 2016

Financiële innovatie

Financiële innovatieOnder financiële innovatie verstaan we alle vernieuwing die een bedrijf doet op het gebied van het financieel beheer of andere financiële aspecten.

Het kan daarbij gaan om nieuwe producten die op de financiële markten geïntroduceerd worden, om nieuwe afgeleide producten als derivaten, of het gebruik van dit soort producten in de eigen bedrijfsvoering.