zaterdag 16 juli 2016

financiële flexibiliteit

financiële flexibiliteitOnder de financiële flexibiliteit van een bedrijf verstaan we de mogelijkheden die het bedrijf heeft om de structuur van het vermogen aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Belangrijk is in dat geval of een bedrijf bij uitbreidingsmogelijkheden, of in slechtere tijden in staat is om nieuw vreemd vermogen aan te trekken (door te lenen of door het uitgeven van nieuwe aandelen) en op die manier in te spelen op kansen die zich voordoen.
Gebruikte begrippen in financieleflexibiliteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer