zaterdag 16 juli 2016

financiële doorlichting

financiële doorlichtingAls we op een gestructureerde manier de financiële positie van een onderneming in kaart gaan brengen, dan spreken we ook wel van financiële doorlichting.

Hiervoor zijn speciale methoden en technieken beschikbaar die een betrouwbaar beeld geven.

Zo wordt de verhouding van het eigen vermogen en het vreemd vermogen doorgelicht en gekeken naar de financierbaarheid van met name dit vreemde vermogen.

En daarnaast zijn er natuurlijk de andere verplichtingen. Het uiteindelijke doel van de financiële doorlichting is om goed in te schatten hoe de financiële positie zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen.