maandag 25 juli 2016

Exogene economische krachten

Exogene economische krachtenOnder Exogene economische krachten verstaan we krachten die inwerken op de conjuctuur ,maar die niet zozeer een economische achtergrond hebben.

Voorbeelden zijn bepaalde politieke ontwikkelingen, machtsverschuivingen in de politiek, verandering in het bestedingspatroon van de consument door het ter beschikking komen van nieuwe technologie, het verschuiven van besteding naar andere landen door een grotere mobiliteit gekoppeld aan meer vrije tijd en dergelijke.
Gebruikte begrippen in exogene economische krachten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer