zondag 17 juli 2016

Escrow

EscrowOnder de term escrow verstaan we een akte die bij een derde wordt bewaard tot het moment waarop aan bepaalde in deze akte genoemde voorwaarden is voldaan door degene te wiens behoeve de akte werd opgemaakt.

Op dat ogenblik verstrekt deze derde de bewaarde akte (of andere goederen) aan de begunstigde.

In plaats van een akte kunnen met hetzelfde doel ook effecten, broncode van software, een som geld etc. bij de derde partij in bewaring worden gegeven.