zondag 17 juli 2016

Escrow

EscrowOnder de term escrow verstaan we een akte die bij een derde wordt bewaard tot het moment waarop aan bepaalde in deze akte genoemde voorwaarden is voldaan door degene te wiens behoeve de akte werd opgemaakt.

Op dat ogenblik verstrekt deze derde de bewaarde akte (of andere goederen) aan de begunstigde.

In plaats van een akte kunnen met hetzelfde doel ook effecten, broncode van software, een som geld etc. bij de derde partij in bewaring worden gegeven.
Gebruikte begrippen in escrow


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Begrippen waar escrow in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


escrowreceipt
  ... het gebruik van een escrow receipt is een weinig gebruikte constructie waarbij een belegger de onderliggende waarde bij de...Lees meer