zondag 17 juli 2016

eenzijdige markt

eenzijdige marktOnder een eenzijdige markt verstaan we een situatie op deze markt waarbij vraag en aanbod niet op elkaar zijn afgestemd.

Een eenzijdige markt komt vaak voor als de markt erg dun is.

Als de prijs van een vreemde valuta bijvoorbeeld sterk stijgt en de algemene verwachting is dat die stijging nog wel even zal aanhouden, dan zullen aanbieders van vreemde valuta de verkoop op de markt van hun goed uitstellen, terwijl de vragers van vreemde valuta de koop juist willen versnellen.

Een eenzijdige markt gaat gepaard met sterke prijsbewegingen.