zondag 17 juli 2016

eenzijdige markt

eenzijdige marktOnder een eenzijdige markt verstaan we een situatie op deze markt waarbij vraag en aanbod niet op elkaar zijn afgestemd.

Een eenzijdige markt komt vaak voor als de markt erg dun is.

Als de prijs van een vreemde valuta bijvoorbeeld sterk stijgt en de algemene verwachting is dat die stijging nog wel even zal aanhouden, dan zullen aanbieders van vreemde valuta de verkoop op de markt van hun goed uitstellen, terwijl de vragers van vreemde valuta de koop juist willen versnellen.

Een eenzijdige markt gaat gepaard met sterke prijsbewegingen.

Gebruikte begrippen in eenzijdige markt


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer