maandag 11 juli 2016

consumentenbeleid

consumentenbeleidHet consumentenbeleid is dat deel van het beleid van de overheid dat zich richt op bescherming van de consument.

Het gaat bij het consumentenbeleid vooral om waarborgen en steun voor de individuele consument bij zijn keuze van goederen en diensten.

Er bestaan tal van wettelijke regelingen op het gebied van consumentenbescherming zoals bijvoorbeeldde Warenwet, de Wet op het afbetalingsstelsel, de Colportagewet en de Wet op het consumptief geldkrediet.
Gebruikte begrippen in consumentenbeleid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer