maandag 11 juli 2016

Claimverhouding

ClaimverhoudingDe Claimverhouding is de verhouding tussen het aantal uitstaande aandelen en het aantal nieuw uit te geven aandelen.

Aantal claims, dat nodig is om te kunnen inschrijven op een nieuw uit te geven aandeel of een ander effect.

Voorbeeld berekening claimverhouding:


een onderneming met een bestaand aandelenkapitaal van nominaal € 10.000.000,– geeft nieuwe aandelen uit tot een bedrag van nominaal € 2.000.000,– ; Voor één nieuw aandeel zijn in dit geval vijf claims nodig.


Vertalingen van claimverhouding

Engels: rights proportion  

Gebruikte begrippen in claimverhouding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
inschrijven
  ... onder inschrijven verstaan we het intekenen op een uitgifte emissie van aandelen of obligaties...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
uitstaande aandelen
  ... onder de uitstaande aandelen verstaan we het aantal aandelen dat eerder door een vennootschap is uitgegeven...Lees meer