woensdag 13 juli 2016

Cash gain

Cash gainOnder de term cash gain verstaan we dat deel van de som van de afschrijvingen en de nettowinst na belastingen die in het bedrijf wordt gehouden.

Met andere woorden: de cash gain is het bedrag dat niet aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Soms wordt dit begrip ook wel aangeduid met de cash flow.
Gebruikte begrippen in cashgain


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
cash
  ... het engelse werkwoord to cash staat voor te gelde maken dus het verkopen van waardepapieren voorbeelden zijn het verkopen van...Lees meer
gain
  ... er bestaan verschillende manieren om rendementen te berekenen een bekende is de zogenaamde gain gain laat zich eenvoudig berekenen door het eindresultaat...Lees meer
nettowinst
  ... de netto winst is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs fabricage kosten als...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer