woensdag 13 juli 2016

bufferen van mutaties

bufferen van mutatiesOnder het zogenaamde bufferen van mutaties verstaan we het opslaan gedurende een bepaalde periode van mutaties op een rekening, zodat na verloop van dat tijdvak aan de rekeninghouder een (verzamel)overzicht van die mutaties kan worden verstrekt.

Vertalingen van bufferen van mutaties

Engels: buffering account entries