woensdag 13 juli 2016

boekverlies

boekverliesEen boekverlies is een verlies dat wordt geleden als iets wordt verkocht tegen een prijs die lager is dan de boekwaarde.

Er kan ook boekverlies optreden als iets wat op de balans staat in een jaar meer van zijn waarde verliest dan bijvoorbeeld de afschrijvingen.

Bij effecten kan boekverlies worden geleden als de beurskoers van een effect aan het einde van een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar) lager is dan die waarop het voorgaande jaar werd afgesloten.

Er wordt dan ook wel van papieren verlies gesproken. Zie ook bij boekwinst.