woensdag 13 juli 2016

Boekingsstuk

BoekingsstukMet een zogenaamd boekingsstuk bedoelen we een document dat als basis dient voor het aanbrengen van een mutatie in de boekhouding zoals inkoopbonnen, kasverslagen, kassabonnen, facturen en dergelijke.

Vertalingen van boekingsstuk

Engels: bookkeeping voucher  

Gebruikte begrippen in boekingsstuk


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
mutatie
  ... een mutatie is in de contaxt van dit weblog een wijziging in de financiële verhouding tussen een bank en een...Lees meer

Begrippen waar boekingsstuk in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


mutatienota
  ... de mutatienota is een nota die door een bank als bijlage bij een dagafschrift aan de rekeninghouder wordt gestuurd dan...Lees meer