woensdag 13 juli 2016

betalingsperformance

betalingsperformanceOnder de betalingsperformance van een debiteur verstaan we de wijze waarop een debiteur normaal gesproken aan zijn verplichtingen pleegt te voldoen.

Dit kan bijvoorbeeld de waarde "met vertragingen" hebben of de waarde "stipt op de vervaldag".

Dit gegeven is belangrijk bij het inschatten van het debiteurenrisico.

Vertalingen van betalingsperformance

Engels:  payment performance 
Gebruikte begrippen in betalingsperformance


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
performance
  ... de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer