woensdag 13 juli 2016

Beschermingswal

BeschermingswalOnder het begrip beschermingswal wordt ongeveer hetzelfde verstaan als onder een beschermingsconstructie, dus een middel om een overname af te wenden die het bestuur van de aangevallen vennootschap niet wenselijk vindt.

Gebruikte begrippen in beschermingswal


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
overname
  ... overmoedigheid is misschien wel een van de belangrijkste obstakels voor beleggers om succes te hebben...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer