donderdag 14 juli 2016

belastingverdrag

belastingverdragMet een belastingverdrag wordt een verdrag tussen landen bedoeld om het betalen van dubbele belasting voor de ingezetenen van die landen te voorkomen.

We kunnen daarbij denken aan bijvoorbeeld een verlaging van de buitenlandse bronbelasting, zoals we die op rente en dividend nogal eens tegenkomen.

Ook terugvordering van deze bronbelasting of verrekening met binnenlandse belastingen behoren tot de mogelijkheden.

Vertalingen van belastingverdrag

Engels:  tax treaty

Gebruikte begrippen in belastingverdrag


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
bronbelasting
  ... bronbelasting is een vorm van belasting die direct door de uitkerende instantie wordt ingehouden een voorbeeld van bronbelasting is de dividendbelasting...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
ingezetenen
  ... de ingezetenen zijn alle personen en bedrijven die behoren tot de nederlandse economie dit zijn personen die langer dan één...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar belastingverdrag in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


couponbelasting
  ... couponbelasting is een niet in nederland bestaande vorm van belasting die geheven wordt over de betaalde couponrente...Lees meer