woensdag 13 juli 2016

Bare trust

Bare trustEen bare trust, ook wel dry trust, naked trust, simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij de trustee alleen maar de verplichting heeft om tzt de rechten op de begunstigden ofwel de benificiaries over te dragen

Gebruikte begrippen in bare trust


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


dry trust
  ... een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij...Lees meer
passive trust
  ... een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij...Lees meer
simple trust
  ... een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij...Lees meer
trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer
trustee
  ... de trustee is een persoon die als toezichthouder beheerder in de rechten treedt van derden...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer

Begrippen waar bare trust in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


dry trust
  ... een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij...Lees meer
passive trust
  ... een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij...Lees meer
simple trust
  ... een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij...Lees meer