woensdag 13 juli 2016

baar geld

baar geldOnder baar geld verstaan we geld in de vorm van bankbiljetten en munten dat vrij overdraagbaar is.

Dus geld waarmee in de winkel dus betaald kan worden.

Wordt ook wel chartaal geld genoemd en wordt gerekend onder de liquiditeiten.

Gebruikte begrippen in baargeld


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer
chartaal geld
  ... onder chartaal geld ook wel stoffelijk geld of baar geld verstaan we geld in de vorm van bankbiljetten en...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer