maandag 25 juli 2016

authentiek protest

authentiek protestOnder een authentieke protest verstaan we een door de houder van een orderbiljet (ook wel promesse genaamd) , een wissel of een cheque bij een deurwaarder, notaris of bij de griffie van het kantongerecht aangevraagde akte waarin wordt geconstateerd dat bij aanbieding van:

- het orderbiljet dat betaalbaar was, maar na een zekere tijd  na zicht niet voor gezien werd getekend;

- dat de wissel niet werd geaccepteerd;

- dat het orderbiljet of de wissel of de cheque niet werden betaald op 1 van de twee werkdagen na de vervaldag.

Gebruikte begrippen in authentiek protest


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
deurwaarder
  ... een deurwaarder is een ambtenaar die door de overheid wordt aangesteld en wiens taak bestaat uit het doen van bepaalde...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
promesse
  ... een promesse wordt ook wel orderbriefje of orderbiljet genoemd ondertekend en gedagtekend document waarin de ondertekenaar promittent onvoorwaardelijk belooft op...Lees meer
protest
  ... onder een protest verstaan we de vaststelling van weigering van de acceptatie van een wissel van het voor gezien tekenen...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer

Begrippen waar authentiek protest in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


met protest
  ... de aantekening met protest van de trekker op een wissel betekende dat bij niet acceptatie of niet betaling een...Lees meer
zonder kosten zonder protest
  ... de clausule zonder kosten zonder protest of in het engels without expenses without protest is door de...Lees meer