maandag 25 juli 2016

Auditing

AuditingOnder auditing verstaan we het verifieren en het controleren van de correcte en adequate werking van de interne controleregels.

Deze controle kan zowel door interne accountant worden uitgevoerd als door een externe accountant. waarbij we dan spreken van respectievelijk interne en externe controle.

Gebruikte begrippen in auditing


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


accountant
  ... Een accountant is een financieel administratief expert hij is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en bijbehorende rekeningen...Lees meer

Begrippen waar auditing in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


generally accepted auditing standards
  ... onder de generally accepted auditing standards verstaan we de amerikaanse richtlijnen die accountants moeten naleven bij het...Lees meer