maandag 25 juli 2016

Auditing

AuditingOnder auditing verstaan we het verifieren en het controleren van de correcte en adequate werking van de interne controleregels.

Deze controle kan zowel door interne accountant worden uitgevoerd als door een externe accountant. waarbij we dan spreken van respectievelijk interne en externe controle.