maandag 25 juli 2016

arbeidsongeschiktheidsrisico

arbeidsongeschiktheidsrisicoDe financiële risico's die iemand loopt als hij of zij arbeidsongeschikt wordt noemen we het arbeidsongeschiktheidsrisico.

De risico's zijn vooral de kans op een lager inkomen en een onderbreking van de pensioenopbouw.

Dit soort risico's zijn ook van belang bij financial planning.

Gebruikte begrippen in arbeidsongeschiktheidsrisico


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeidsongeschikt
  ... We zeggen dat iemand arbeidsongeschikt is als hij langdurig niet kan voldoen aan de fysieke of psychische eisen die voor...Lees meer