woensdag 27 juli 2016

arbeidsdeling

arbeidsdelingOnder arbeidsdeling of arbeidsverdeling verstaan we het onderverdelen van de arbeidshandelingen in een productieproces in aparte deelhandelingen, waardoor de arbeidsproductiviteit wordt vergroot.

Een bekend voorbeeld is de zogenaamde lopende band, waarbij arbeiders steeds dezelfde handeling uitvoeren en het product in bepaald tempo aan hen voorbij gaat.

Deze specialisatie stelt hen in staat zich op dat onderdeel te bekwamen, waardoor hij een grotere productiviteit vertoont. Het resultaat is dat binnen een gegeven tijdsduur veel meer geproduceerd kan worden dan zonder arbeidsverdeling het geval zou zijn.

Ook tussen landen kan arbeidsverdeling plaats vinden.

De theorie van de arbeidsdeling is afkomsting van de 18e-eeuwse Britse econoom Adam Smith.

Gebruikte begrippen in arbeidsdeling


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeidsproductiviteit
  ... Onder de arbeidsproductiviteit verstaan we de hoeveelheid producten die een arbeider per tijdseenheid produceren kan ofwel de totale productie in...Lees meer
arbeidsverdeling
  ... Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen...Lees meer
band
  ... Er zijn in de technische analyse nogal wat indicatoren die gebruik maken van een zogenaamde band of envelop om de...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer
productiviteit
  ... de productiviteit is de productieomvang gedeeld door de ingezette hoeveelheid van een productiefactor meestal gaat het om de arbeidsproductiviteit...Lees meer
specialisatie
  ... specialisatie is een verbijzondering van bedrijven in horizontale richting waardoor delen van nieuwe bedrijfskolommen ontstaan...Lees meer