woensdag 27 juli 2016

arbeidscoëfficient

arbeidscoëfficientOnder de arbeidscoëfficiënt verstaan we de verhouding tussen de hoeveelheid arbeid (= aantal mensen) en het nationale product.

De arbeidscoëfficiënt wordt ook wel arbeidsintensiteit genoemd.