woensdag 27 juli 2016

arbeidsaanbod

arbeidsaanbodHet arbeidsaanbod is de beroepsbevolking, uitgedrukt in arbeidsjaren.

Factoren die van invloed zijn op het arbeidsaanbod zijn ondermeer:

De omvang van de bevolking;

De leeftijdsopbouw van de bevolking (kinderen en 65-plussers werken niet);

De deelname aan onderwijs (en sluit dit onderwijs wel aan op de arbeidsmarkt);

De participatiegraad.

De mogelijkheid/ wenselijkheid van deeltijdarbeid. (Als men meer in deeltijd wil gaan werken neemt het arbeidsaanbod af.)

Gebruikte begrippen in arbeidsaanbod


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


deeltijdarbeid
  ... deeltijdarbeid of het hebben van deeltijdbanen houdt in principe in dat één volledige baan door meerdere personen wordt bezet...Lees meer

Begrippen waar arbeidsaanbod in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


conjunctuurwerkeloosheid
  ... onder conjunctuurwerkloosheid verstaan we de werkloosheid die we zien ontstaan doordat de bestedingen tekort schieten de conjunctuurwerkeloosheid is te berekenen als...Lees meer