woensdag 27 juli 2016

applicatieformulier

applicatieformulier



Het zogenaamde applicatieformulier wat ook wel sales advice wordt genoemd is een formulier waarop verkochte reischeques worden gespecificeerd en dat voor de koper – na de ondertekening van het formulier – als verkoopbevestiging dient naar de uitgevende instantie toe.

Meestal zijn op dit formulier de algemene voorwaarden opgenomen met betrekking tot het gebruik van de reischeques. Door het plaatsen van zijn handtekening verklaart de koper zich daar eveneens mee akkoord.