vrijdag 29 juli 2016

annuiteïtenaflossing

annuiteïtenaflossingWe spreken van een annuïteitenaflossing bij het aflossen van een lening op basis van annuïteiten.

Gebruikte begrippen in annuïteiten aflossing


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer