vrijdag 29 juli 2016

annuïteiten aflossing van een obligatielening

annuïteiten aflossing van een obligatieleningOnder een annuïteiten aflossing van een obligatielening verstaan we een methode van aflossing, waarbij de zogenaamde annuïteit bestaat uit twee componenten namelijke een aflossingsdeel en een rentedeel.

De som van deze beide componenten levert altijd hetzelfde te betalen bedrag op over de gehele looptijd.

Van jaar tot jaar neemt het rentedeel af en het aflossingsdeel toe. Het principe van de annuïteiten aflossing is heel gebruikelijk in de wereld van de hypotheken.

Gebruikte begrippen in annuïteiten aflossing van een obligatielening


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
obligatielening
  ... een obligatielening is een lening verdeeld in los uitgegeven delen de obligaties de obligaties worden aan de desbetreffende geldgevers verstrekt...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer