vrijdag 29 juli 2016

annuïteiten aflossing van een obligatielening

annuïteiten aflossing van een obligatieleningOnder een annuïteiten aflossing van een obligatielening verstaan we een methode van aflossing, waarbij de zogenaamde annuïteit bestaat uit twee componenten namelijke een aflossingsdeel en een rentedeel.

De som van deze beide componenten levert altijd hetzelfde te betalen bedrag op over de gehele looptijd.

Van jaar tot jaar neemt het rentedeel af en het aflossingsdeel toe. Het principe van de annuïteiten aflossing is heel gebruikelijk in de wereld van de hypotheken.