vrijdag 29 juli 2016

algemene uitkering

algemene uitkeringEen algemene uitkering wordt verstrekt aan gemeenten uit het gemeentefonds. De bestemming van deze algemene uitkering is nergens door de centrale overheid vastgelegd.

Er zijn verschillende factoren die de verdeelsleutel van de uitkeringen uit het gemeentefonds bepalen, zoals bijvoorbeeld het aantal inwoners van een gemeente.

Gebruikte begrippen in algemene uitkering


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


gemeentefonds
  ... onder het gemeentefonds verstaan we de jaarlijkse geldoverdracht van de centrale overheid naar de gemeenten...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer