vrijdag 29 juli 2016

afrenten

afrentenHet begrip afrenten is vakterminologie voor de financiële rekenmethode om de contante waarde, ofwel huidige waarde van een bedrag dat in de toekomst ontvangen zal worden te berekenen.