vrijdag 29 juli 2016

afrenten

afrentenHet begrip afrenten is vakterminologie voor de financiële rekenmethode om de contante waarde, ofwel huidige waarde van een bedrag dat in de toekomst ontvangen zal worden te berekenen.

Gebruikte begrippen in afrenten


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


contante waarde
  ... bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar afrenten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


contant maken
  ... onder contant maken verstaan we het berekenen van de huidige waarde van een bedrag dat in de toekomst wordt...Lees meer